Solidne podstawy innowacyjności…

Nowatorskie firmy to przedsiębiorstwa, które ciągle idą z duchem czasu, nie zatrzymują się w znanych i utartych schematach, ale przełamują je, po to by wyprzedzić konkurencję, stawać się coraz lepszymi, a w konsekwencji zyskiwać przewagę na rynku. Naturalnie wprowadzanie innowacji wiąże się z podejmowaniem ryzyka, lecz jeśli firma ma solidne podstawy, to także podejmowane przez nią ryzyko jest mniejsze, niż w przypadku firm, które nigdy nie próbował iść z duchem czasu.

Przykładem innowacyjnego podejścia może być na przykład wprowadzanie platform online, które służą do kontaktu z klientem. Nie jest to jednak wyłącznie kontakt zmierzający do sprzedaży produktów, czy usług, ale także szeroko rozumiana obsługa posprzedażna włącznie z obsługą zgłoszeń serwisowych czy możliwością śledzenia przez klienta na bieżąco procesu rozwiązywania sprawy, z którą zwrócił się on do firmy. Coraz więcej firm korzysta z takich możliwości, bowiem w wielu przypadkach znacznie przyśpiesza to proces obsługi klienta, bowiem automatyzuje wiele czynności, z drugiej strony pozwala pracownikom lepiej skupić się na ich pracy. Firmy, które stawiają na takie rozwiązania to firmy, które posiadają swoją stronę internetową, mają świadomość jakich narzędzi potrzeba do stworzenia takiej platformy oraz wiedzą, że aby takie rozwiązanie mogło działać poprawnie, to zwłaszcza przy dużej liczbie osób obsługiwanych za pośrednictwem platformy konieczne będą dobre serwery, więcej na temat parametrów serwerowych można przeczytać na – https://wer.pl/serwery-www.

Podobnie dzieje się w przypadku firm, które decydują się na wdrażanie nowych, nieznanych technologii, są to firmy, które muszą mieć zaufanie do nowych wynalazków oraz dobre informacje na temat tego nad czym aktualnie pracują naukowcy. Jest to możliwe dzięki dwóm rodzajom postaw jakie można zauważyć w takich innowacyjnych firmach. Jedne z nich ściśle współpracują z ośrodkami naukowymi, uczelniami wyższymi i laboratoriami badawczymi, gdzie sponsorują interesujące ich projekty mając tym samym prawo pierwszeństwa do zapoznania się z wynikami badań, czy wykupienia patentu. Druga grupa firm, to firmy które tworzą własne działy badawczo – rozwojowe i zatrudniają naukowców oraz specjalistów w danej dziedzinie, aby w ramach pracy w firmie tworzyli nowe technologie i opracowywali wynalazki. Często firmy stosują także mieszaninę tych dwóch podejść, czyli mają własne działy B+R, ale nadal ściśle współpracują z ośrodkami naukowymi.