Gdzie Polacy otwierają swoje agencje?

Wielka Brytania – Albion jeszcze do niedawna był jednym z popularniejszych wśród Polaków krajem otwierania własnego biznesu. Wiązało się to z kilkoma istotnymi kwestiami, po pierwsze: Polonia brytyjska jest bardzo liczna, stosunkowo wielu Polaków mieszka na Wyspach dlatego też powstaje tam dużo polskich firm.

Drugim powodem jest język: językiem angielskim posługuje się obecnie połowa świata, jest to język międzynarodowy, a zatem Polacy otwierający tam swoje firmy nie mają problemu z barierą językową. Po trzecie obciążenia finansowe przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii są znacznie niższe niż w Polsce, co dodatkowo przy o wiele wyższej kwocie wolnej od podatku sprawia, że Anglia jawi się jako biznesowy raj. Jednak obecnie liczba polskich firm przynoszących swoje siedziby do Wielkiej Brytanii zmalała, a to za sprawą ogłoszonego Brexitu. Wyjście Anglii z Unii Europejskiej może spowodować duże zamieszanie i nieznane jeszcze konsekwencje, dlatego polscy przedsiębiorcy już poszukują alternatywy dla kraju nad Tamizą.

 

Hiszpania – taką alternatywą może okazać się Hiszpania. Jest to kraj kulturowo zbliżony do Polski, gdzie aparat urzędniczy oraz prawodawstwo są stosunkowo do polskiego podobne, a to zachęca do rozważnie otwarcia tam własnej firmy lub jej filii. Hiszpania jako kraj Unii Europejskiej ma prawo zgodne z jej standardami, a przy tym jako kraj hiszpańskojęzyczny może stać się punktem wyjścia do rozpoczęcia działania na terenie innych krajów, których ludność posługuje się tym językiem. W przypadku zakładania firmy w Hiszpanii dobrze jest znać język oraz przepisy prawa dotyczące formy prawnej czy samej procedury zakładania firmy, więcej o tym można przeczytać tutaj – zakładanie firmy w Hiszpanii.

 

Czechy – inną alternatywą dla otworzenia firmy w Wielkiej Brytanii stały się Czechy. Kraj ten podobnie jak Albion ma korzystne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy rozwiązania podatkowe, ponadto Czechy znajdują się stosunkowo niedaleko od Polski, dlatego też łatwo jest podróżować pomiędzy tymi krajami. Zdecydowanie za otwieraniem firm w Czechach przemawia także fakt, że są one zbliżone kulturowo do Polski, a nauka języka czeskiego nie będzie stanowiła dla Polaka problemu, bowiem są to języki bardzo do siebie podobne. Wszystko to decyduje o tym, że coraz więcej polskich przedsiębiorców już założyło lub rozważa założenie swojej firmy za południowo – zachodnią granicą Polski. Wszystko wskazuje na to, że Czechy mogą zająć miejsce Anglii na szczycie rankingu krajów, w których Polacy chętnie otwierają swoje biznesy.