Zamiast telemarketingu, czyli jak złapać klienta

Tradycyjne formy reklamy miały to do siebie, że przekaz kierowany był do dużej grupy odbiorców, bowiem trudno było wyłowić z szerszego grona osoby faktycznie zainteresowane tematem, stąd stosunkowo duże nakłady na reklamę przy jednoczesnym niskim współczynniku konwersji, czyli pożądanej przez firmę reakcji na reklamą – odwiedzenie sklepu i w efekcie…

Continue Reading